LICENCJE

Zdjęcie w zakładce „ADWOKAT”:
- źródło: Flickr – https://www.flickr.com
- autor: dierk schaefer
- tytuł: Die Frankfurter Justitia zeigt nicht nur Schwert und Waage, sondern auch die Waffen einer Frau – ob’s hilft?
- link do źródła zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/dierkschaefer/10988581685
- link do profilu autora: https://www.flickr.com/photos/dierkschaefer
- zdjęcie na licencji Creative Commons CC BY 2.0
- link do licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode
- link do skróconej wersji licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
- naniesione zmiany: zmiana rozmiaru zdjęcia, zmiana proporcji zdjęcia, kadrowanie

Zdjęcie w zakładce „OFERTA”:
- źródło: Flickr – https://www.flickr.com
- autor: Chris Potter
- tytuł: 3D Scales of Justice
- link do źródła zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/86530412@N02/7953227784
- link do profilu autora: https://www.flickr.com/photos/86530412@N02
- zdjęcie na licencji Creative Commons CC BY 2.0
- link do licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode
- link do skróconej wersji licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
- naniesione zmiany: zmiana rozmiaru zdjęcia, zmiana proporcji zdjęcia, kadrowanie, usunięcie cieni i tła

Zdjęcie w zakładce „WSPÓŁPRACA”:
- źródło: Flickr – https://www.flickr.com
- autor: Chris Potter
- tytuł: 3D Judges Gavel
- link do źródła zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/86530412@N02/8213432552
- link do profilu autora: https://www.flickr.com/photos/86530412@N02
- zdjęcie na licencji Creative Commons CC BY 2.0
- link do licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode
- link do skróconej wersji licencji: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
- naniesione zmiany: zmiana rozmiaru zdjęcia, zmiana proporcji zdjęcia, kadrowanie, usunięcie cieni i tła